Garantie

Wat zijn de garantiebepalingen voor de producten die PuurZonwering.nl verkoopt?
Voor onze producten geldt een garantie van 2 jaar op gebreken die te wijten zijn aan ondeugdelijkheid van verwerkte materialen en/of fabricagefouten.

Wat is mijn garantiebewijs?
Uw factuur geldt als garantiebewijs.

Algemene Voorwaarden PuurZonwering.nl
Bij uw bestelling geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden van PuurZonwering.nl akkoord gaat. PuurZonwering.nl behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Download hier de Algemene Voorwaarden van PuurZonwering.nl in pdf.

Herroepingsrecht Consument
Bij PuurZonwering.nl worden de producten voor u op maat gemaakt. Hierdoor geldt er geen herroepingsrecht.
Herroepingsrecht houdt in: Voor bestellingen van standaardproducten via een webwinkel geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden en producten kunnen worden geretourneerd.

Artikel 7:46d lid 4 sub a.1.BW spreekt echter van een uitzondering waarop het Herroepingsrecht niet van toepassing is, namelijk: “Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen”.

PuurZonwering.nl levert alleen maatwerk. Voor de producten van PuurZonwering.nl geldt dus geen herroepingsrecht en dus geen bedenktijd van 14 dagen.

 

Update: 1-10-2020